Hållbar anläggning för framtiden - Vi projekterar, anlägger och sköter för framtiden

På Konstrukta syftar vi till att vara den nya sortens entreprenör i en föråldrad bransch. Vi vill genom ett genuint kunnande erbjuda våra beställaren en totallösning, från första skoptaget till avputsat färdigställande.


För att uppnå vårt mål arbetar vi för att vara tillgängliga, kunskapsuppdaterade och lösningsorienterade, men framförallt - noggranna. Vår verksamhet bygger på återkommande och rekommenderande beställare, varför vi försöker leverera en lyhörd, närvarande och välpresterande insats.


De arbeten vi utför sker i egen regi, med egna maskiner och med egna projektledare. Det gör att vi kan kontrollera utförandeledet precis som projekteringen och därigenom skapa ett hållbart anläggande för framtiden.flera projekt - en entreprenör

Mark & Anläggning

Vi anlägger gemensamhetsområden, trädgårdar, innergårdar, pooler och kommersiella ytor, från första skoptaget till färdigställt resultat.

Vi bistår även med maskinella entreprenadtjänster.

Maskintjänster

Med en varierad maskinpark kan vi schakta, transportera, lyfta och tippa både stort och smått. Självklart med miljön i åtanke och gällande utbildningar. Vi har även utrustning för sten och bergavyttring.

Skötsel

Vi utför skötsel av de flesta utemiljöerna såsom innergårdar, industrifastigheter, parker och kommersiella anläggningar. Alltifrån regelbunden klippning, sopning och sandning till större insatser.

Vi kämpar för fortsatt liv!

Varje dag drabbas ett barn av cancer. På Konstrukta kämpar vi därför för att fler barn skall återvända till en normal vardag efter att ha insjuknat i denna hemska sjukdom. Därför skänker vi årligen en del av vinsten för att motverka barns lidande.


Anslut du också!