Nyheter - det här händer nu!

tidig säsongsstart i år

2020-01-14


I och med den förmånliga väderleken ser det ut att bli en väldigt tidig säsong i år. Projekten har dragit igång med full kraft och vi är glada över en mild vintermånad.


För närvarande pågår projekten för fullt och vi välkomnar ett ytterligare framgångsrik år. Redan nu börjar beläggningen för året bli full, men med lite tur frigörs några tider för nya projekt i och med den tidiga starten. Önskar alla en bra start på det nya decenniet!

full fart i innerstan

2019-06-18


I Vasastan är vi i full färd med att renovera en innergård som hamnat i ett eftersatt skick. Här drar vi om hela dagvattensystemet, ersätter spygatter och dräneringsbrunnar med nya och markerar dessa. Vi kommer även att lägga sten samt renovera mjukytor.


Glad midsommar till alla!

Fin anläggning av tomt i Vallentuna

2019-06-09


I Vallentuna har vi fått det trevliga uppdraget att iordningställa en cirka 200kvm stor nedfart med smågatsten. Vidare skall gräsmatta rullas, kullersten sättas i betong omgärdande grundsockeln och L-stödsmurar skall förses med granitbeklädnad.


Vi tackar som vanligt för förtroendet och uppdaterar med fler bilder när projektet färdigställts!

Nyanläggning av hel tomt i täby

2019-06-03


Nu är högsäsongen igång på riktigt!


Väldigt roligt att anläggningssäsongen verkligen tagit fart på allvar nu.


Omkring den nyuppförda villan i Täby har vi fått det roliga uppdraget att anlägga hela den nya tomten. Projektet innefattar rejäla blockmurar, omfattande betongstensläggningar, markhöjningar och slutligen anläggning av nya gräsytor och planteringar.


Som kronan på verket kommer tre ståtliga träd att planteras mot gatan, verkligen fint kommer det bli!

finplanering efter dränering

2019-03-27


Nu har vi varit dåliga på nyhetsuppdateringarna!


Nåväl, i den trevliga bostadsrättsföreningen i Hägersten återställer vi den fina innergården och husets framsida efter en omfattande dränering.


Projektet innefattar murbyggnationer, granittrappor, granitplattläggning och fina grusytor. Slutligen skall slangförläggning ske för framtida möjlighet att ladda elbilar.

Sanering pågår!

2018-11-07


På Lidingö är vi i full färd med att sanera ett ordentligt tilltygat kontor med tillhörande källardel.


Samtliga ytor har drabbats av en rejäl avloppsöversvämning med svartmögelangrepp som följd. Nu anstränger vi oss för att sanera mögel och andra angrepp liksom rejäla insatser med golvvårdsmaskin för att återställa i den mån det går.

Återställning efter tidens tand

2018-10-26


I Djursholm har vi fått det trevliga uppdraget att restaurera och återställa äldre mur - och putsarbeten såsom stolpar, stuckaturer, balkong och murar.


Det spatiösa huset kommer dessutom förses med nyrenoverade skorstenar i originalutförande vilket ackompanjerat med det nya Offerdalsskiffret ovan entrén troligen kommer bli kronan på verket!


Fler bilder kommer givetvis när entreprenaden är klar!

Fastighetsservice i Söderköping

2018-09-25

Konstrukta är ute på turné!


I dagarna har vi utfört fastighetsservice på Nyströmska Gymnasiet i Söderköping där vi b.la. bytt ut dörrpartier, utfört putsningsarbeten, etc. Nästa vecka bär det av till Göteborg för att sedan avsluta i Malmö där kabelförläggning står på schemat.


Allt gott från gänget på Konstrukta!