Tidigare projekt

Nedan har vi listat ett urval av våra färdigställda projekt med en bred variation från mindre servicearbeten till totala anläggningsprojekt.


Undrar du om ett särskilt referensprojekt? Då är du varmt välkommen att höra av dig!


Besök oss gärna på Instagram för att se våra senaste projekt och vad vi gör i vardagen!Totalrenovering av innergård kungsholmen

På den här trevliga innergården har vi totalrenoverat samtliga ytskikt liksom genomfört en omfattande dränering.


Hela gården revs varpå rejäla stenytor i betong - samt smågatsten anlades, nya kantstensrader, blomrabatter i storgatsten samt en hel del snickerier i form av altanytor och pergola.


Vi lät även genomföra en uppdatering av elen för att säkerställa långvarig funktion.


Stort tack för förtroendet!

renovering av innergård i vasastan

I Vasastan fick vi i uppdrag att renovera en innergård som hamnat i ett eftersatt skick. Här drog vi om hela dagvattensystemet, ersatte gamla spygatter och dräneringsbrunnar med nya liksom dränerat grundsockeln.


Slutligen återställde vi grön - och mjukytorna samt lade sten runtom hela gården.


Stort tack för förtroendet!

totalrenovering av innergård hos brf i hägersten


Hos den trevliga bostadsrättsföreningen i Hägersten återställde vi den nyligen dränerade baksidan och skapade en stilfull och trivsam innergård med murar, granitsten, kantsten och singel.


Även framsidan putsades om, målades och försågs med kantstensförsedda rabatter.


Stort tack för förtroendet!

Innergård på nybrogatan

"Mitt i smeten" intill Östermalmstorg renoverade vi en innergård. P.g.a. den svåra åtkomsten var allt material tvunget att tas in med storsäck och skottkärra. Allt krossmaterial sprutades in med en sugbil.


Här lade vi om cirka 250kvm plattor, anlade en boulebana och bröt av den den innerstadspräglade innergården med en rejäl sedum-yta.


Slutligen renoverades all befintlig plåt och målades om.


Stort tack för förtroendet!

Total markanläggning i täby

Omkring den trevliga, likväl nybyggda, villan i Täby fick vi i uppdrag att anlägga hela den ofärdiga tomten - från första skoptaget till färdigställt resultat.


Projektet innefattade cirka 60m mur, närmare 200kvm marksten, en rejäl gräsmatta och som kronan på verket en prunkande bokhäck tillsammans med ordentliga klotlönnar. Resultatet blev toppen med en mycket nöjd beställare.


Stort tack för förtroendet!

totalrenovering av tomt i västerort

På den här högt belägna tomten har vi genomfört en totalrenovering av den orörda 70-talstomten. Projektet innebar en markhöjning, rejäla betongsten - och grusytor, montering av granitkantsten, byggnation av ny entrétrappa i solid granit liksom anläggning av en helt ny gräsmatta.


Vidare gjorde vi en hel del snickerier såsom spaljéer och altanutbyggnad samt förberedde för all kommande belysning.


Stort tack för förtroendet!

iordningställning av tomt sollentuna

I det nybyggda området intill Väsjön fick vi det trevliga uppdraget att anlägga hela tomten.


Projektet innefattade stensättningar med 60x60-plattor, cirka 150 meter granitkantsten, 200kvm asfaltering samt förberedelser inför grässådd.


Vi förberedde även för elgrindar, rejäl belysning samt laddstolpe liksom spännande dräneringslösningar


Stort tack för förtroendet!