Tidigare projekt

Nedan har vi listat ett urval av våra färdigställda projekt med en bred variation från mindre servicearbeten till totala anläggningsprojekt.


Undrar du om ett särskilt referensprojekt? Då är du varmt välkommen att höra av dig!

totalrenovering av tomt i västerort

På den här högt belägna tomten har vi genomfört en totalrenovering av den orörda 70-talstomten. Projektet innebar en markhöjning, rejäla betongsten - och grusytor, montering av granitkantsten, byggnation av ny entrétrappa i solid granit liksom anläggning av en helt ny gräsmatta.


Vidare gjorde vi en hel del snickerier såsom spaljéer och altanutbyggnad samt förberedde för all kommande belysning.


Stort tack för förtroendet!

Färdigställande av tomt på Ekerö

Intill Mälaren på Ekerö har vi anlagt en trevlig fram - och baksida enligt framtagna arkitektritningar. Projektet omfamnade platsgjutna murar, stenläggningar med 50x50-plattor och tillhörande trappor.


Vidare byggde vi altaner i etage med kompletterande pergola för härligt häng.


Slutligen putsade vi upp och fuktsäkrade befintliga byggnationer för mångårigt fuktskydd och ett härligt rått utseende.


Stort tack för förtroendet!

iordningställning av tomt sollentuna

I det nybyggda området intill Väsjön fick vi det trevliga uppdraget att anlägga hela tomten.


Projektet innefattade stensättningar med 60x60-plattor, cirka 150 meter granitkantsten, 200kvm asfaltering samt förberedelser inför grässådd.


Vi förberedde även för elgrindar, rejäl belysning samt laddstolpe liksom spännande dräneringslösningar


Stort tack för förtroendet!

renovering av innergård i vasastan

På den här trevliga innergården i Vasastan har vi ersatt och adderat hela dagvattensystemet inklusive brunnar och spygatter, stuprör och lövfång.


Vidare har vi grunddränerat, förberett för gräs och lagt rejäl betongsten om 50x50cm.


Nu är hela innergården rustad för rejäl nederbörd, även om vi håller tummarna för trevligare väderlek.


Stort tack för förtroendet!

Rejäl smågatstensläggning med radieformer

I Vallentuna har vi anlagt en rejäl infart med portugisisk smågatsten omringad av stabila cortén-plåtar i radieformer. Hela läggningen försågs dessutom med en friis runtom.


Utöver detta bestod projektet av kullerstenssättningar, gräsläggning, fundamentgjutningar, etc.


Stort tack för förtroendet!

Anläggning av ny framsida med tillhörande p-ytor

Här fick vi uppdraget att totalrenovera befintlig framsida och intilliggande parkeringsytor.


Här lade vi cirka 100kvm grafitfärgad betongsten i varierande storlek, satte smågatsten i betong omgärdande stenläggning och infart liksom asfalterade cirka 90kvm.


Slutligen gjorde vi mindre snickeriarbeten och förbättrade avrinningen invid garage.


Stort tack för förtroendet!

ekerö I

Hos en av tre fastigheter stensatte vi uppfarten och utförde lagningsasfaltering efter byggtiden. Valet föll på en spännande betongsten i tre olika storleksutföranden.

Ekerö II

På fastighet nummer två stensatte vi infart och carport med rejäl 50x50 betongsten och anlade en helt ny entrédel med platsgjutna murar, en formgjuten entrétrappa och planteringsbäddar

Ekerö III

På den tredje och sista fastigheten stensatte vi hela uppfarten och återställde en uppriven asfaltering efter elbolagets installation av inkommande el. Här valde man samma marksten som på fastighet I

Västerås

I Västerås har vi restaurerat och byggt nytt på en trevlig gård med anor från 1600-talet. Här restaurerade vi ett befintligt torvtak, reparerade och putsade murstensstockar och byggde en komplementsbyggnad avsedd för dusch och toalett.

Danderyd

I Danderyd lade vi oregelbundet Oppdalsskiffer i armerad betong som sedan hårdfogades. Läggningen omgärdades av granitkantsten varpå den rejäla betongtrappan försågs med granithällar, även denna med oregelbunden läggningsteknik.

Täby

I Täby byggde vi blockstenmurar som följde den underliggande berggrunden för att avskärma mot grannen. Vi förberedde även en växthusgrund och monterade samtidigt ett bevattningssystem i samma. Nu är det bara växthuset som återstår.

Total markanläggning i täby

Omkring den trevliga, likväl nybyggda, villan i Täby fick vi i uppdrag att anlägga hela den ofärdiga tomten - från första skoptaget till färdigställt resultat.


Projektet innefattade cirka 60m mur, närmare 200kvm marksten, en rejäl gräsmatta och som kronan på verket en prunkande bokhäck tillsammans med ordentliga klotlönnar. Resultatet blev toppen med en mycket nöjd beställare.


Stort tack för förtroendet!

Ekerö

På Ekerö fick vi i uppdrag att anlägga tomten omgärdande det nybyggda huset. Projektet innefattade fina granithällsläggningar, granittrappa samt kantstenssättning.

Åkersberga

I Åkersberga innehöll projektet många meter blockstensmurar, rejäla trappor i Bohusgranit, grindstolpar, betongstenläggningar och som kronan på verket en härlig Offerdalsläggning.

Lidingö

På Lidingö utökade vi en befintlig stenläggning. Här gjorde man en rejäl rundel för sociala sammanhang och monterade kantsten. I samma veva förbättrades dräneringen och dagvattnet.

Stenläggning i Djursholm

Djursholm

Älgö

Bromma

I Djursholm la vi rejäla smågatstensläggningar, massvis av kantsten liksom gjöt grund för garagebyggnation. Slutligen sattes en rejäl häck mot gatan.


Här anlade vi hela tomten kring det nybyggda huset. Projektet innefattande stora stenytor, asfalt, murbeklädnad och rejäla markjusteringar liksom avslutande gräsrullning.

Hos en återkommande kund rev vi den tidigare stenläggningen samt omkringliggande buskar, förlängde samma för ytterligare parkeringsyta och omgärdade med granitkantsten

totalrenovering av innergård hos brf i hägersten


Hos den trevliga bostadsrättsföreningen i Hägersten återställde vi den nyligen dränerade baksidan och skapade en stilfull och trivsam innergård med murar, granitsten, kantsten och singel.


Även framsidan putsades om, målades och försågs med kantstensförsedda rabatter.


Stort tack för förtroendet!

Danderyd

Här renoverade vi den befintliga poolen. Kring denna byggdes ett rejält trädäck med tillhörande ribbstaket och lyktpollare. Vi utförde även en husdränering med åtföljande återställning. Som pricken över I:et monterades också ordentligt med utebelysning.

djurgården

På härliga Djurgården utförde vi en spännande entreprenad. Huset från 1900-talets början dränerades delvis varefter trappor, motstöd, entré samt flertalet terrasser stenlades med smågatsten. Mycket tidstypiskt!

Ursvik

I det expansiva området i Ursvik var vi delaktiga i grundarbetet av nio stycken parhus. Arbetet innefattade rörförläggning, golvvärmeläggning samt grundsockelmontage.

DJursholm

I Djursholm byggde vi ett rejält trädäck i exklusiv brasiliansk teak, Cumaru. Trädäcket försågs med flertalet trappor, räcken samt infälld belysning.

Stenläggning vid pool i Nacka

Nacka

I Nacka fick vi i uppdrag att stenlägga det rejäla området kring den befintliga poolen. Valet föll på granitkeramik i 60x60cm-storlek som sattes i betong för hållfasthet.

Stenläggning i Stocksund

Stocksund

I härliga Stocksund återställde vi den tidigare åverkade tomten efter ett rejält husbygge. Har sattes äldre gatsten, nya gräsytor, stolpar samt parkeringsutrymmen.

danderyd

I gemytliga Danderyd byggde vi ett rejält poolområde med avgränsande plank, trappsektioner och sittytor. Vi murade även upp en arkitektritad Attefallsvilla med flera intressanta och nytänkande attribut.

lidingö

På Lidingö utfördes en omfattande dränering av huset varefter ny plattläggning i rustik granit anlades, rullgräsmatta samt slutligen ett rejält altandäck med tillhörande trappa för att sammanfoga flera nivåer

Saltsjöbaden

I den härliga villan i Saltsjöbaden utförde vi en totalrenovering innefattande köksrenovering, ommålning av samtliga ytskikt, golvläggning i hela huset liksom nya badrum och restaurerad trappa. Med tilltänkt belysning fick villan dessutom en helt ny framtoning

tynningö

I den gamla 1800-talsfastigheten utförde vi interiöra renoveringar för att återställa b.la. tornrummet till dess forna glans. Vidare utfördes fasadrenoveringar, putsarbeten samt plåttakläggning.

Gjutning av pool i Bromma

Bromma

Vid Mälarens glittrande vattenbryn gjöt vi pool i vilken vi satte keramisk mosaik. Den härliga poolen ackompanjerades av en rejäl stenläggning i Offerdalsskiffer, granittrappor samt nya gräsytor.

Köping

I Slottet från 1800-talets början konverterade bostadiserade vi kontorsutrymmen, stambytte flera lägenheter samt utförde exteriöra målningsarbeten. Intentionen var att bevara byggnadens ursprungliga charm.

ekerö

I industrifastigheten på Ekerö skedde rivning i syfte att konvertera ett grovt, industriellt utrymme till en distributionslokal. Rivning, byggnation och golvläggning var de främsta momenten.

nacka ip

På Nacka IP schaktade vi kabeldiken, rev asfalt och gjöt fundament för övervakningsutrustning och reste gatlyktor. Slutligen skedde ett fint återställningsarbete, allt under tiden barnen nyttjade ytorna.

Tynningö

Invid vattnet på härliga Tynningö utförde vi exteriöra renoveringar av totalt fem stycken hus. Entreprenaden innefattade takmålning, fasadrenovering och fönsterrestaurering liksom diverse snickeriarbeten invändigt.