Dränering

Dränering är en avgörande åtgärd för en byggnads välmående med fuktskyddande egenskaper.


Vi utför alla typer av dräneringar och dränage-lösningar, från flerfamiljshus till mindre villor och har lång erfarenhet av dagvattenlösningar och installation av stenkistor/stenkistekassetter.


Vi arbetar även mycket med vattenbortförande åtgärder såsom dräneringsorgan, raster, spygatter och liknande på befintliga ytor med dräneringsproblematik.


Vi arbetar med Pordrän, Isodrän och platån-matta.