Stödmurar

Vi anlägger och monterar alla typer av stödmurar och trädgårdsmurar och arbetar ofta med platsanpassade formgjutningar, prefabricerade betongblocksmurar, L-stöd och kallmurar/sprängstensmurar.


Oavsett markförutsättningar, omgivningar och nivåskillnader kan vi prestera en hållfast lösning för ett fixerad och beständig stödmur eller trädgårdsmur med varierande material