IMG_0620[1].jpg

Dränering

Konstrukta utför alla typer av dräneringar, från flerfamiljsbostäder, kulturminnesmärkta hus och industribyggnader till vattenavledande åtgärder i mark och natur. 
 
Vi arbetar även med avvattnande åtgärder såsom dräneringsorgan, raster, spygatter och liknande på befintliga ytor med dräneringsproblematik.