Dränering

Här hittar ni all information gällandes detta ämne!

Dränering är en avgörande åtgärd för en byggnads välmående med fuktskyddande egenskaper.

 

Vi utför alla typer av dräneringar och dränage-lösningar, från flerfamiljshus till mindre villor och har lång erfarenhet av dagvattenlösningar och installation av stenkistor/stenkistekassetter.

 

Vi arbetar även mycket med vattenbortförande åtgärder såsom dräneringsorgan, raster, spygatter och liknande på befintliga ytor med dräneringsproblematik.

 

Vi arbetar med Pordrän, Isodrän och platån-matta.

Tel: 08-755 55 56

Mail: info@konstruktabygg.se

Kontor: Östbergavägen 20, 182 62 Djursholm

Lager: Reprovägen 15, 183 77 Täby

Fakturor: inbox.lev.809768@arkivplats.se