IMG_0620[1].jpg

Dränering

Här hittar ni all information gällandes detta ämne!

Dränering gör vi ända från Danderyd till Lidingö och är en avgörande åtgärd för en byggnads välmående med fuktskyddande egenskaper.

 

Vi utför alla typer av dräneringar och dränage-lösningar, från flerfamiljshus till mindre villor och har lång erfarenhet av dagvattenlösningar och installation av stenkistor/stenkistekassetter.

 

Vi arbetar även mycket med vattenbortförande åtgärder såsom dräneringsorgan, raster, spygatter och liknande på befintliga ytor med dräneringsproblematik.

 

Vi arbetar med Pordrän, Isodrän och platån-matta.