IMG_1774.jpeg

Gjutarbeten – och betongkonstruktioner

Konstrukta utför varierande gjutarbeten och har en bred kunskap kring formgjutningar, platsgjutningar och grundgjutningar av villa – och industrigrunder, lastkajer och liknande betongkonstruktioner. 

Vi utför även betongrenoveringar av exempelvis betongbjälklag, parkeringsdäck, pelare med bärighetskrav och liknande betongkonstruktioner. 

d3db8ec8e77f23cbb7fc43ef5727fc91.png