IMG_7090.JPG

VA-projektering & Inmätning

Med tekniska resurser och erforderliga kompetenser in-house kan Konstrukta utöver att utföra VA-entreprenader även erbjuda projektering av dessa vad gäller vatten, avlopp - och dagvatten. Projekteringen sker i CAD och lämpar sig från allt från mindre gatuarbeten till större entreprenader såsom infra - och grundläggningprojekt. 

 

Konstrukta har även GPS - och utsättningsutrustning för att på egen hand både sätta ut och mäta in, oavsett om det rör sig om mindre inmätning eller underlag till relationshandlingar.