Se våra projekt!

Nedan har vi listat ett urval av våra färdigställda projekt med en bred variation från mindre servicearbeten till totala anläggningsprojekt.

 

Undrar du om ett särskilt referensprojekt? Då är du varmt välkommen att höra av dig!

Besök oss gärna på Instagram för att se våra senaste projekt och vad vi gör i vardagen!

TOTALRENOVERING INNERGÅRD KUNGSHOLMEN

å innergården på Kungsholmen har vi renoverat bjälklaget samt delar av källaren, försett hela gården med kant – och betongsten liksom anlagt trappor och kullerstensrabatter.

 

Även allt dagvatten är justerat med nya spygatter, försänkning av stuprör, m.m. Stort tack för förtroendet!

1/3

1/3

TOTALRENOVERING AV INNERGÅRD KUNGSHOLMEN

På den här trevliga innergården har vi totalrenoverat samtliga ytskikt liksom genomfört en omfattande dränering.

 

Hela gården revs varpå rejäla stenytor i betong - samt smågatsten anlades, nya kantstensrader, blomrabatter i storgatsten samt en hel del snickerier i form av altanytor och pergola.

 

Vi lät även genomföra en uppdatering av elen för att säkerställa långvarig funktion.

 

Stort tack för förtroendet!

RENOVERING AV INNERGÅRD I VASASTAN

I Vasastan fick vi i uppdrag att renovera en innergård som hamnat i ett eftersatt skick. Här drog vi om hela dagvattensystemet, ersatte gamla spygatter och dräneringsbrunnar med nya liksom dränerat grundsockeln.

 

Slutligen återställde vi grön - och mjukytorna samt lade sten runtom hela gården.

 

Stort tack för förtroendet!

1/3

1/3

TOTALRENOVERING AV INNERGÅRD HOS BRF I HÄGERSTEN

Hos den trevliga bostadsrättsföreningen i Hägersten återställde vi den nyligen dränerade baksidan och skapade en stilfull och trivsam innergård med murar, granitsten, kantsten och singel.

 

Även framsidan putsades om, målades och försågs med kantstensförsedda rabatter.

 

Stort tack för förtroendet!

INNERGÅRD PÅ NYBROGATAN

"Mitt i smeten" intill Östermalmstorg renoverade vi en innergård. P.g.a. den svåra åtkomsten var allt material tvunget att tas in med storsäck och skottkärra. Allt krossmaterial sprutades in med en sugbil.

 

Här lade vi om cirka 250kvm plattor, anlade en boulebana och bröt av den den innerstadspräglade innergården med en rejäl sedum-yta.

 

Slutligen renoverades all befintlig plåt och målades om.

 

Stort tack för förtroendet!

1/3

1/4

INFRAPROJEKT GUBBÄNGENS IP

På Gubbängens IP genomförde vi ett större projekt i samband med bygget av Stockholms första isbandyhall. Här förlade vi cirka 120m värmeåtervinningskulvertar, tomrör för el och anlade gång – och cykelbanor. Avslutningsvis finplanerade vi omgivningarna. 

 

Stort tack för förtroendet!

RENOVERING ENTRÉ VÄLLINGBY SIMHALL

Utanför Vällingby Simhall renoverade vi den eftersatta entrén som på grund av  sättningar i marken hade satt sig rejält.

 

Här demonterade vi all plattläggning om cirka 400kvm åtföljt av schakt och uppkrossning av nytt, rejält bärlager.

 

Stort tack för förtroendet!

1/3

Tel: 08-755 55 56

Mail: info@konstruktabygg.se

Kontor: Östbergavägen 20, 182 62 Djursholm

Lager: Reprovägen 15, 183 77 Täby

Fakturor: inbox.lev.809768@arkivplats.se