top of page
IMG_1774.jpeg

Se våra projekt!

Nedan har vi listat ett urval av våra färdigställda projekt med en bred variation från mindre servicearbeten till totala anläggningsprojekt.

 

Undrar du om ett särskilt referensprojekt? Då är du varmt välkommen att höra av dig!

Besök oss gärna på Instagram för att se våra senaste projekt och vad vi gör i vardagen!

konstrukta bygg

ANLÄGGNING AV ÖSTERMALMSTORG

På Östermalmstorg fick Konstrukta det intressanta uppdraget att finplanera hela torget efter rivningen av den tillfälliga saluhallen. Här har vi schaktat, fyllt, justerat och asfalterat det cirka 2500kvm stora torget.

 

Vidare omfattade projektet cirka 200m kabelförläggning, trädgropsrenoveringar, omfattande stenarbeten, m.m

 

Stort tack för förtroendet!

 

Självklart skall bilderna läggas i "ordning", alltså från påbörjande till färdigställande.

 

Tack igen!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

GRUNDLÄGGNING OCH FINPLANERING AV SKOLGÅRD

På Österledens Förskola har vi grundlagt för skolbyggnaden, ombesörjt all nedläggning av VA, dagvatten, fiber, m.m.

Vidare har vi finplanerat hela den 7000kvm stora skolgården innehållandes asfaltytor, gräsytor, stora sm-ytor, omfattande snickerier, lekutrustning och rejäla gräsytor. 

Slutbesiktningen gick glimrande och bara en vecka efter färdigställd entreprenad flyttade barnen in.  

 

Stort tack för förtroendet!  

GRUNDLÄGGNING OCH FINPLANERING ERIKSBERGSSKOLAN

På Eriksbergsskolan utfördes arbetet i två etapper där den första omfattade rivning och grundläggning med tillhörande VA-arbeten. 

Under etapp två finplanerade vi utemiljön med bland annat trappor, ramper, stenläggningar, asfalt – och grönytor, m.m. 

Stort tack för förtroendet! 
 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

GC-BANA PÅ MÄLARHÖJDENS IP

På Mälarhöjdens IP har vi anlagt en gång – och cykelbana.

 

Projektet genomfördes i betryggande syfte och innefattade även trädfällning, utgallring och cirka 300m kabelschakt med ledningsarbeten. 

Stort tack för förtroendet! 
 

GRUNDLÄGGNING AV SKOLA & RENOVERING AV SKOLGÅRD

I uppsala fick vi uppdraget att grundlägga för en modulskola liksom renovering - och nyläggning av omgärdande utemiljöer. Vi la även all va och ledningsschakt för el. 

 

Projektet innefattade grundläggning om cirka 1200kvm, läggning av cirka 800kvm asfalt liksom renovering av cirka 3000kvm skolgård.  

 

Stort tack för förtroendet! 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

TOTALRENOVERING AV INNERGÅRDAR PÅ ÖSTERMALM

På de båda intilliggande gårdarna har vi utfört omfattande grunddräneringar samt totalrenoverat alla ytskikt såsom gräsytor, granitkantsten, smågatsten och storgatsten. 

 

Vidare har vi beklätt trappor och förlagt markvärme för att underlätta vintermånaderna för de boende.

 

Stort tack för förtroendet! 

TOTALRENOVERING INNERGÅRD KUNGSHOLMEN

På innergården på Kungsholmen har vi renoverat bjälklaget samt delar av källaren, försett hela gården med kant – och betongsten liksom anlagt trappor och kullerstensrabatter.

 

Även allt dagvatten är justerat med nya spygatter, försänkning av stuprör, m.m.

 

Stort tack för förtroendet!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

TOTALRENOVERING AV INNERGÅRD KUNGSHOLMEN

På den här trevliga innergården har vi totalrenoverat samtliga ytskikt liksom genomfört en omfattande dränering.

 

Hela gården revs varpå rejäla stenytor i betong - samt smågatsten anlades, nya kantstensrader, blomrabatter i storgatsten samt en hel del snickerier i form av altanytor och pergola.

 

Vi lät även genomföra en uppdatering av elen för att säkerställa långvarig funktion.

 

Stort tack för förtroendet!

RENOVERING AV INNERGÅRD I VASASTAN

I Vasastan fick vi i uppdrag att renovera en innergård som hamnat i ett eftersatt skick. Här drog vi om hela dagvattensystemet, ersatte gamla spygatter och dräneringsbrunnar med nya liksom dränerat grundsockeln.

 

Slutligen återställde vi grön - och mjukytorna samt lade sten runtom hela gården.

 

Stort tack för förtroendet!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

TOTALRENOVERING AV INNERGÅRD HOS BRF I HÄGERSTEN

Hos den trevliga bostadsrättsföreningen i Hägersten återställde vi den nyligen dränerade baksidan och skapade en stilfull och trivsam innergård med murar, granitsten, kantsten och singel.

 

Även framsidan putsades om, målades och försågs med kantstensförsedda rabatter.

 

Stort tack för förtroendet!

INNERGÅRD PÅ NYBROGATAN

"Mitt i smeten" intill Östermalmstorg renoverade vi en innergård. P.g.a. den svåra åtkomsten var allt material tvunget att tas in med storsäck och skottkärra. Allt krossmaterial sprutades in med en sugbil.

 

Här lade vi om cirka 250kvm plattor, anlade en boulebana och bröt av den den innerstadspräglade innergården med en rejäl sedum-yta.

 

Slutligen renoverades all befintlig plåt och målades om.

 

Stort tack för förtroendet!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

INFRAPROJEKT GUBBÄNGENS IP

På Gubbängens IP genomförde vi ett större projekt i samband med bygget av Stockholms första isbandyhall. Här förlade vi cirka 120m värmeåtervinningskulvertar, tomrör för el och anlade gång – och cykelbanor. Avslutningsvis finplanerade vi omgivningarna. 

 

Stort tack för förtroendet!

RENOVERING ENTRÉ VÄLLINGBY SIMHALL

Utanför Vällingby Simhall renoverade vi den eftersatta entrén som på grund av  sättningar i marken hade satt sig rejält.

 

Här demonterade vi all plattläggning om cirka 400kvm åtföljt av schakt och uppkrossning av nytt, rejält bärlager.

 

Stort tack för förtroendet!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

TOTAL MARKANLÄGGNING DJURSHOLM

Omgärdande den magnifika sekelskiftesvillan i Djursholm har vi anlagt hela tomten. Här har vi bland annat gjutit pool, byggt omgärdande pooldäck, poolhus i tidstypisk stil med bastu samt tillhörande pergola och spaljéer i linoljebehandlat virke. 

 

Vidare har vi dränerat huset och anlagt stora sten - och kantstensytor liksom trappor i svensk Bohusgranit samt planterat omkring 2500 växter. 

RENOVERING AV P-GARAGE MED NYTT TÄTSKIKT

I Solna var vi delaktiga i totalrenoveringen av det rejäla parkeringsgaraget. Här utförde vi all rivning, omfattande armering - och betongrenovering liksom både återuppbyggnad och asfaltering. Vidare utförde vi rejäla snickerier och genomtänkta dräneringslösningar. 

 

Stort tack för förtroendet! 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

TOTALRENOVERING AV 600KVM TERRASSER PÅ SOLVALLA

På Solvalla fick vi det intressanta uppdraget att totalrenovera deras två takterrasser. Uppdraget innebar rivning på hög höjd, ordentligt med kranlyft, förläggning av nytt tätskikt i två skikt liksom ny inklädnad av rostfri fasadplåt. Även alla brunnar ersattes. Ett stort projekt som kommer krönas av en ny komposittrall i vår. 

 

Stort tack för förtroendet! 

RENOVERING AV P-YTOR I BROMMA

Hos bostadsrättsföreningen i Bromma fick vi uppdraget att renovera bakgården. Här har vi renoverat alla ytskikt på mark, breddat parkeringsytor med breda släntfötter, lagt ned nytt dagvatten och förfinat framsidan med nytt gräs.

 

Stort tack för förtroendet!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
bottom of page