1462421-6736801-sksv14438k.jpg

Schaktarbeten i Stockholm

Här hittar ni all information gällandes schaktarbeten!

Med en bred maskinpark innehållandes allt från små larvburna minidumprar till rejäla schaktmaskiner och hjullastare kan vi åta oss jobb med bred variation och komplexitet runt om i Stockholm.

 

Vi schaktar för infarter, GC-vägar och innergårdar, men kan även åta oss mer omfattande schaktarbeten.

 

Samtliga maskiner är miljömärka och drivs med miljöbränsle i den mån det finns möjlighet. Självklart är alla schaktmaskiner besiktigade enligt plan och framförs med gällande krav på behörighet.