top of page
F729957B-B888-483B-AB5C-323EFB58EDEC.jpg

Schaktarbeten

Med en bred maskinpark innehållandes allt från larvburna minidumprar till rejäla schaktmaskiner och hjullastare kan vi åta oss jobb med bred variation och komplexitet runt om i Mälardalen. 
 
Vi utför i regel större schakter – och grovplaneringar inför markberedningar, nedläggning av VA, infrastruktur och detaljrika finplaneringsarbeten. 
 
Samtliga maskiner är miljömärka och drivs med miljöbränsle i den mån det ges möjlighet. Självklart är alla schaktmaskiner besiktigade enligt plan och framförs med gällande krav på behörighet.

f51e655b7de5d30d183e8f1f17b0dced.png
bottom of page