IMG_6842.jpeg

Tätskikt och Gjutasfalt 

Konstrukta utför tätskikts – och gjutasfaltsarbeten i hela Mälardalen, alltid med åtföljande tätskiktgaranti enligt TG Norden AB. 

Projekten har en spännvidd från mindre områden på innergårdar till större parkeringsdäck och liknande krävande miljöer.